Podstawowe funkcje systemu WMS

Funkcje systemu zarządzania magazynem

Pomimo szerokiego przyjęcia i popularności systemu zarządzania magazynem, firmy mogą nadal wahać się co do możliwości jego zastosowania i dopasowania do ich podstawowych celów biznesowych. Aby skutecznie zrozumieć przydatność systemu WMS, firmy muszą poznać niezliczone aspekty funkcjonalne i scenariusze przypadków użycia systemu WMS. Poniżej omówiliśmy niektóre z kluczowych funkcji systemu zarządzania magazynem.

Śledzenie zapasów

Śledzenie napływu zapasów do magazynu to jedna z podstawowych funkcji systemu zarządzania magazynem. Umożliwia on kierownikom magazynu doskonały wgląd w dostępność zapasów, przetwarzanie zapasów i potrzeby w zakresie uzupełniania zapasów. System WMS umożliwia kierownikom magazynów ocenę stosunku popytu do podaży ich towarów, dzięki czemu mogą oni uzupełniać zapasy we właściwej ilości i we właściwym czasie.

Dzięki solidnemu systemowi WMS można skutecznie wyeliminować konwencjonalne problemy związane z nadmiernymi lub zbyt małymi zapasami. Ponadto odgrywa on kluczową rolę w optymalizacji przestrzeni magazynowej. System WMS gwarantuje, że zapasy są dobrze rozłożone, co zapewnia płynność systemu zarządzania magazynem.

Kompletacja i wysyłka zapasów

Kompletowanie zapasów i wysyłanie ich odpowiednio do zamierzonej bazy klientów to druga najważniejsza funkcja systemu WMS. Konwencjonalne systemy magazynowe wiązały się z wieloma wyzwaniami, takimi jak brak danych i nieefektywne śledzenie zapasów, co prowadziło do nieefektywnej i błędnej wysyłki zapasów. Jednak wydajny system WMS gwarantuje, że właściwy produkt zostanie wybrany w oparciu o zasady biznesowe, takie jak Last In First Out (LIFO) lub First In First Out (FIFO). To rzeczywiście okaże się bezproblemowym, solidnym i opłacalnym rozwiązaniem. Nie ma już ponoszenia kosztów na niewłaściwym zaopatrzeniu zamówienia i wysyłki do jego niedopasowanych klientów.

Efektywne zarządzanie zapasami

Jako skala biznesu, portfel produktów rozszerza wynik i podobnie potrzebę większego miejsca w magazynach do przechowywania zapasów. W takim momencie, efektywne zarządzanie przestrzenią w magazynie jest bardzo krytyczne dla firm i często jest najwyższym priorytetem kierowników magazynów. Choć ręczne zdobywanie tej efektywności może wydawać się zniechęcające, zautomatyzowane rozwiązanie WMS to absolutny wybór w walce z tymi wyzwaniami.

Sprawny system zarządzania magazynem umożliwia pracownikom magazynu przechowywanie zapasów w magazynie w zależności od aktualnego zapotrzebowania i wagi produktu. Przechowywanie cięższych produktów lub produktów o szybszej rotacji bliżej drzwi zapewnia efektywne zarządzanie zapasami i oszczędza personelowi niepotrzebne zużycie czasu i zasobów.

Śledzenie i widoczność

Śledzenie zapasów to jedna z najważniejszych funkcji systemu zarządzania magazynem. System WMS umożliwia łatwe i skuteczne śledzenie zapasów i informacji związanych z zamówieniami, takich jak szczegóły partii, daty ważności, numery seryjne i UPC. Pomaga to w szybkim rozwiązywaniu problemów związanych z przemieszczaniem zapasów, ograniczaniu dodatkowych kosztów, a także poprawieniu doświadczenia klientów dzięki skutecznemu śledzeniu zamówień i zarządzaniu nimi. System WMS pozwala firmom przeprowadzać okresowe liczenie cykli bez zakłócania codziennych operacji. Wiąże się to z większą widocznością i optymalizacją pracy.

Dokumentacja inwentaryzacyjna bez użycia papieru

Minęły już czasy ciężkiej papierowej dokumentacji inwentaryzacyjnej. System zarządzania magazynem umożliwiający zautomatyzowane przetwarzanie danych eliminuje potrzebę prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. System WMS oferuje widok z jednego okna na cały proces inwentaryzacji. Dzięki funkcji dostępu w dowolnym czasie i miejscu system WMS umożliwia pracownikom magazynu dostęp do niezbędnych danych i informacji, które są im potrzebne do wykonywania pracy.

Solidna obsługa klienta

Zadowolenie klienta jest najważniejszym celem firm. Dlatego firmy starają się dostarczać swoim klientom bezproblemowe, spersonalizowane doświadczenia, optymalizując swoje procesy. W dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw obsługa klienta ma ogromne znaczenie. System WMS gwarantuje, że właściwe produkty są dostarczane do właściwych klientów we właściwym czasie. System WMS odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu satysfakcji obecnym klientom, a także w pozyskiwaniu nowych i przekształcaniu ich w lojalnych klientów.

Raportowanie i analiza

Wgląd oparty na danych i możliwości działania jest podstawą strategicznego procesu decyzyjnego w firmie. System WMS oferuje solidny, dokładny i możliwy do wykorzystania wgląd w operacje związane z zapasami, pomaga śledzić napływ i odpływ zapasów w efektywny sposób, a wskaźniki KPI umożliwiają zespołowi zarządzającemu magazynem skuteczne planowanie przyszłych działań.

Podsumowanie

System WMS jak widać posiada niezliczone funkcje wspomagające pracę na magazynie. Zapraszamy do przejrzenia naszego systemu magazynowego K. Motion Warehouse Edge oraz do skorzystania z dedykowanego kalkulatora zwrotu z inwestycji. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Jesteśmy ekspertem
w automatycznej identyfikacji Czytaj więcej...
Oferujemy kompleksowe rozwiązania Czytaj więcej...
Gwarantujemy jakość
i bezpieczeństwo Czytaj więcej...
Współpracjemy
z czołowymi producentami Czytaj więcej...